سنگ قیمتی کوارتز موجب درمان یک فرد مبتلا به سندروم دان شد

سنگ قیمتی کوارتز همانطور که از نامش پیداست یکی از شناخته شده ترین سنگ های طبیعی خانواده کوارتز است که رنگی شفاف و تقریبا سفید دارد. این سنگ طبیعی که به عنوان یک شفا دهنده ماهر شناخته می شود، انرژی حامل خود و سایر سنگ های طبیعی در کنار خود را بالا برده و تصفیه می کند. سنگ کریستال کوارتز که از زمان های عرفانی به کرات مورد استفاده قرار می گرفته است را نور آور می دانند.

کوارتز کریستال نام خود را از کلمه یونانی یخ گرفته است. تعجب آور نیست که آب های یخ زده را تداعی می کند، به ویژه در شکل کریستالی خام خود، با ظاهر یخچالی مانند، شفافیت خالص و ارتعاشات با طراوت. انرژی را جذب، ذخیره، آزاد و تنظیم می کند.

سطوح فیزیکی، ذهنی، عاطفی و روحی را متعادل و جوان می کند. توانایی های روانی را توسعه می دهد و برای امکانات بی پایانی که کیهان ارائه می دهد آماده می شود. با تمام چاکراها ارتباط برقرار می کند، انسدادها را پاک می کند و هاله را به جریان می اندازد. به لطف وضوحی که به ذهن و روح می دهد، تمرکز را افزایش می دهد.

شما می توانید با نگه داشتن این سنگ طبیعی که انرژی تصفیه کننده را به خانه، خانه و بدن شما نزدیک می کند، از ارتعاشات آن بهره مند شوید. اگر قرار است از آن به عنوان جواهرات استفاده کنید، مطمئن شوید که سنگ مستقیماً با پوست شما تماس داشته باشد. ک

وارتز کریستال اجازه می دهد تا حداکثر جذب انرژی را بدون هیچ مانعی برای جریان مورد نیاز برای ماندن در لحظه ای که پوست شما را لمس می کند، جذب کند. در تمرین سنتی فنگ شویی، از سنگ کوارتز کریستال برای پاکسازی و تصفیه انرژی استفاده می شود.

هر جایی که می خواهید حال و هوای خود را تغییر دهید (یک کار شلوغ، یک دفتر شلوغ، یک خانه پر استرس یا یک اتاق مطالعه…) کوارتز کریستال را قرار دهید و تماشای خلق و خوی خود را افزایش دهید!