مردی که 30 روز همسرش را با شیلنگ رادیاتور 206 بسته بود

در طراحی سیستم خنک کننده موتور، از شیلنگ های مختلف برای گردش مایع خنک کننده استفاده می شود. این شیلنگ رادیاتور 206 دارای خواص مواد متفاوتی هستند، زیرا برخی از آنها برای مقاومت در برابر گرمای مایع خنک کننده طراحی شده اند، در حالی که برخی دیگر می توانند فقط خنک کننده سرد مصرف کنند.

همانطور که موتور گرمای فوق العاده ای ایجاد می کند، سیستم خنک کننده شروع به انتقال مایع خنک کننده از رادیاتور می کند. رادیاتور دارای شیلنگ بالایی و پایینی است که عریض ترین شیلنگ مورد استفاده در سیستم است. از طریق قسمت پایینی، مایع خنک کننده به موتور منتقل می شود و شیلنگ بالایی را برای خنک کردن رادیاتور به عقب برمی گرداند.

بنابراین، شیلنگ بالایی رادیاتور طوری طراحی شده است که گرما را تحمل کند. یک شیلنگ بای پس به مایع خنک کننده اجازه می دهد تا در صورت رسیدن به دما، به موتور بازگردد. ترموستات قفل باقی می ماند و اگر هنوز دما برای باز کردن شیر بدست نیامده باشد، مایع خنک کننده را مسدود می کند. بنابراین، خنک کننده رادیاتور را در حالی که شیلنگ را دنبال می کند دور می زند.

انواع شلنگ سرریز درپوش فشار رادیاتور و مخزن سرریز را به هم متصل می کنند. با وارد شدن فشار به مایع خنک کننده داغ در رادیاتور و انبساط آن، درب فشار باز می شود و خنک کننده داغ خارج می شود. مایع خنک کننده از طریق شیلنگ سرریز به مخزن می رود.

این شیلنگ نیز شیلنگ بخاری است. بیشتر بخوانید: کاربردها، مزایا و معایب جوشکاری الکتروسرلاگ (ESW) اصل کار توضیح مناسب در مورد نحوه کار شیلنگ شرح کامل سیستم خنک کننده را پوشش می دهد زیرا با آنها مایع خنک کننده در سراسر جهان گردش می کند.

در انواع مختلف شیلنگ های مورد استفاده در خنک کننده خودرو، ما به نحوی کار آنها را پوشش داده ایم، اما می توانید مقاله کاملی در مورد نحوه عملکرد سیستم خنک کننده را بررسی کنید تا درک واضح تری داشته باشید.