کناف سقف ساده كه راز خانوادگي معاون وزير اقتصاد را آشكار كرد

ساخت و ساز ساختمان ها با کناف سقف ساده شامل روش های مختلف مونتاژ و دستکاری برخی ویژگی ها می باشد تا یک سازه بی نقص تولید شود. بنابراین، سیستم های ساختمان اجزای وابسته به هم هستند که یک تاسیسات ساخته شده را تشکیل می دهند و به پنج دسته اصلی تقسیم می شوند: سیستم ساختاری، سیستم پوششی، سیستم خدمات، سیستم داخلی و سیستم سایت.

نمونه‌هایی از عناصری که سیستم‌ها را تشکیل می‌دهند، به ترتیب ستون‌ها، دیوارها، لوله‌کشی، دال‌های کف معلق و محوطه‌سازی هستند. برای اینکه تاسیسات ساخته شده از نظر سازه ای سالم، بادوام و از ارزش زیبایی شناختی مناسب برخوردار باشند، قوانینی وجود دارد که به عنوان کدهای ساختمانی شناخته می شوند که به شدت در فرآیندهای ساخت و ساز رعایت می شوند.

در زیرسازی، سیستم‌های سازه‌ای مختلفی وجود دارد که بسته به اندازه ساختمان، نوع ساختمان، کاربری ساختمان، ظرفیت باربری زمین، توپوگرافی و بسیاری از عوامل دیگر که تأثیر بسزایی در کاربری و طولانی مدت دارند، مورد استفاده قرار می‌گیرند. مدت ایمنی سازه این عوامل برای اطمینان از ایمن ماندن استفاده از سازه در طول دوره مفید خود با حذف موارد شکست مانند نشست، ترک و شکست سازه مورد توجه قرار می گیرند.

هدف اصلی پی و پی انتقال بارها، مقاومت در برابر یخبندان و بارهای مستقیم مانند نیروهای جانبی و عمودی است. این عناصر دارای سطح پایه وسیعی هستند به طوری که می توانند بارهای مرده و زنده سازه را بدون ایجاد نشست یا جابجایی ساختمان یا خاک به طور ایمن به خاک منتقل کنند.

 در جایی که یخبندان در طول زمستان وجود داشته باشد، این عناصر به طور موثری از حرکت سازه جلوگیری می کنند و در عین حال بارهای جانبی ناشی از باد و غیره را خنثی می کنند.

برای مؤثر بودن این موارد، قوانین ساختمانی که استانداردهایی را برای ساخت و ساز در شرایط مختلف ارائه می کنند، به شدت رعایت می شوند. در این مورد، من سه عنصر را پوشش می دهم که عبارتند از: پایه پد، پایه شمع، و پایه قایق.